Botiga especialitzada en llibres de col·leccionista i d'ocasió . Llibreria Tècnica
Truqui'ns al: 93 727 49 32 - 626 081 997
El meu compte
 * Mínim 4 caràcters.
Botiga especialitzada en llibres de col·leccionista i d'ocasió . Llibreria Tècnica

Condicions d´us

Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l'ús de el lloc web www.llibreriatecnica.com (en endavant "el Lloc Web"), de la qual Llibreria Tècnica S.L. amb CIF B60704202 i domicili en Carrer Tres Creus, 65-73 / Carrer Sant Llorenç, 84-86, a Sabadell 08202 és titular.


A través del seu lloc www.llibreriatecnica.com, L'EMPRESA proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa de el contingut i la finalitat del Lloc Web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de "Client", la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que L'EMPRESA posteriorment comunica a través de correu electrònic. La condició de Client suposa l'adhesió a les condicions d'ús la versió publicada en el moment en que s'accedeixi a la Web.


En qualsevol cas, hi ha pàgines del Lloc Web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar ni iniciïn una compra de producte (en endavant, "Usuaris"). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc Web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació.

L'EMPRESA vol fer saber als seus clients i usuaris que es dirigeix ​​exclusivament a un públic major de 16 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes és internacional - això inclou: Europa, Amèrica, Àfrica, Àsia i Oceania-. (D'ara endavant, el "Territori").


CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar els seus comentaris per email a: icomandes@llibreriatecnica.com


INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE
Les descripcions dels productes exposats en el Lloc Web es realitzen en base a les existències de Llibreria Tècnica SL. Tanmateix, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de l'EMPRESA, són exposats en www.llibreriatecnica.com a manera orientatiu.


PREUS
Tots els preus dels productes que s'indiquen a través de la pàgina web inclouen l'IVA i els altres impostos que pogués correspondre. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel client.


DISPONIBILITAT
L'EMPRESA informa el Client que el nombre d'unitats disponibles es manté actualitzat amb les existències en magatzem i la disponibilitat pels nostres proveïdors. En cap cas L'EMPRESA posarà a la venda de forma intencionada més unitats de les que disposi o el proveïdor li hagi reservat.


L'EMPRESA farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes. No obstant això, en ocasions, ia causa de causes difícilment controlables per L'EMPRESA com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la quantitat finalment servida pel proveïdor diferent de la comanda realitzada per L'EMPRESA per satisfer les comandes dels clients.

Per al supòsit en què el producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la comanda, el Client serà informat per correu electrònic de l'anul·lació total o parcial d'aquest. L'anul·lació parcial de la comanda a causa de falta de disponibilitat no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d'aquesta anul·lació el client vol retornar el producte lliurat haurà de seguir el que estipula l'apartat Devolució.


PAGAMENT
El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. A el preu inicial que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament a l'Client abans de formalitzar la pròpia compra.


El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar en www.llibreriatecnica.com a la secció "El meu compte", "Comandes".

El Client haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través d'un TPV virtual amb targeta de crèdit o dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues), transferència o ingrés en compte en oficina de Banc Sabadell. El pagament amb targeta es realitza a través de Paypal amb els seus protocols de seguretat.


El Client haurà de notificar a l'EMPRESA qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè L'EMPRESA pugui realitzar les gestions oportunes.


FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les condicions d'ús i la confirmació de el procés de compra, LA WEB mostrarà els detalls de la compra realitzada.

CANCEL·LACIÓ DE COMANDES

L'EMPRESA acceptarà cancel·lacions de comandes quan es sol·licitin abans de l'enviament de la mateixa. Per realitzar la cancel·lació ha de enviant un correu electrònic a icomandes@llibreriatecnica.com.
 
TERMINIS, LLOC DE LLIURAMENT 

I. LLIURAMENT DEL PRODUCTE
L'EMPRESA es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el Client assenyali al formulari de comanda. Per tal d'optimitzar el lliurament, agraïm a l'Client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l'horari laboral habitual.

L'EMPRESA no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda pel Client en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

L'EMPRESA informa el Client que és possible que una mateixa comanda es divideixi en diversos lliuraments.

II. Termini de Lliurament
Els enviaments els realitzarem a través de l'empresa de missatgeria Correus. La comanda realitzat per vostè li serà lliurat en un termini màxim de 10 dies laborables des que li hem fet la confirmació de la comanda. Tot i que el termini de lliurament habitual de L'EMPRESA sol oscil·lar entre els 3 i els 6 dies, des de la finalització de la comanda, depenent del territori.

Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, L'EMPRESA informarà els seus clients quan tingui coneixement d'ells.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de el moment en el qual l'empresa de transports posa el producte a disposició de l'Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a L'EMPRESA, el Client podrà cancel·lar la comanda d'acord amb el procediment descrit en l'Apartat "11. Devolució". No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a disposició de l'Client per part de la companyia de transport dins de l'termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causa atribuïble a l'Client. El cost de l'enviament s'especificarà a l'escollir el producte i dependrà de el continent a què aquest sigui enviat.

Una vegada que la comanda surti dels nostres magatzems, se li enviarà un correu electrònic notificant-li que la seva comanda ha estat acceptat i està sent enviat. Per motius de seguretat, L'EMPRESA no enviarà cap comanda a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar el destinatari de la comanda i la seva direcció.
 
III. DADES DE LLIURAMENT, LLIURAMENTS NO REALITZADES I PÈRDUA

Si en el moment del lliurament el Client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega. L'EMPRESA contracta, com a part de el servei de lliurament de missatgeria, la realització d'un seguit d'accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat l'entrega, el Client haurà de posar-se en contacte amb L'EMPRESA. En cas que el Client no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquest serà retornat als nostres magatzems i el Client s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associats.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament és la pèrdua de l'paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes.

IV. DILIGÈNCIA A L'ENTREGA

El Client haurà de comprovar el bon estat de l'paquet davant el transportista que, per compte de L'EMPRESA, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l'embalatge. Si, posteriorment, un cop revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com cop, ruptura, indicis d'haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a l'EMPRESA via email en el menor termini de temps possible, abans de les següents 24 hores des del lliurament. A partir d'aquest moment no s'atendran incidències per aquest tipus.
 
DEVOLUCIÓ
I. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ
Tots els productes comprats en L'EMPRESA podran ser retornats i reemborsats, sempre que el Client comuniqui a L'EMPRESA la seva intenció de retornar el / s producte / s adquirit / s dins d'un termini màxim de fins a 14 dies laborables comptats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.

L'EMPRESA només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:
El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa en què ha estat rebut per protegir el producte. Per al supòsit que no es pugui fer amb la caixa amb la qual es va lliurar, el Client haurà de tornar en una caixa protectora per tal que el producte arribi a el magatzem de L'EMPRESA amb les màximes garanties possibles.
S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins de l'paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.
 
Amb l'objectiu de facilitar als clients el procés de devolució i poder fer un correcte seguiment de la mateixa, L'EMPRESA estableix com a únic procediment de devolució l'establert per L'EMPRESA. Si el motiu de la devolució és imputable a L'EMPRESA (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), l'import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu gust), el cost de les despeses de devolució seran a càrrec de client.

Per procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos:
Informar abans de 7 dies naturals des de la recepció que el producte vol ser retornat. La informació podrà realitzar via correu a icomandes@llibreriatecnia.com o mitjançant el formulari d'atenció a client.
L'EMPRESA informarà el client de la direcció a la qual ha d'enviar el producte.
El client ha de enviar-lo mitjançant una empresa de missatgeria de la seva elecció. La devolució ha de pagar el client.
Informar de l'empresa de missatgeria utilitzada, data i hora de la devolució.
 
II. REEMBOSSAMENTS A EL CLIENT
 
La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual a el cost dels productes retornats menys el cost de el servei de devolució. Únicament en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, L'EMPRESA reemborsarà també a l'Client les despeses d'enviament corresponents. Les devolucions i les anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials.

L'EMPRESA gestionarà l'ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació d'arribada a el magatzem de la comanda retornat. L'aplicació de la devolució en el compte o targeta de l'Client dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'EMPRESA ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que es inclouen a la web.

S'adverteix a Clients i Usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de L'EMPRESA.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l'EMPRESA.

L'EMPRESA informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la web.

Tan sols s'autoritza la utilització dels continguts de l'domini web amb fins informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable de el mal ús dels mateixos.
 
ACCÉS I ESTADA A LA WEB. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, a l'accedir a la informació de la web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d'haver accedit. Com a conseqüència de l'anterior, els Clients i Usuaris són els únics responsables davant L'EMPRESA.

Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris a aquest document, de qualsevol contingut de la web, elaborat o no per L'EMPRESA, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.

Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària a l'contingut d'aquest document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.
 
L'EMPRESA es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés a la Web a Clients i Usuaris que faci un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.

L'EMPRESA informa que no garanteix:
Que l'accés a la Web i / o a les web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error.
Que el contingut o programari a què els clients i usuaris accedeixin a través del web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.
L'aprofitament que de la informació o contingut d'aquesta web o webs d'enllaç que els Clients i Usuaris poguessin realitzar per als seus propòsits personals.
 
La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels Clients i Usuaris com divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual:

L'EMPRESA NO GARANTEIX EXACTITUD DE LA INFORMACIÓ EN AQUESTA WEB I PER TANT NO ASSUMEIXEN RESPONSABILITAT SOBRE ELS POSSIBLES PERJUDICIS O INCOMODITATS PER ALS USUARIS QUE POGUESSIN DERIVAR ALGUNA INEXACTITUD PRESENT A LA WEB.
 
LA NOSTRA RESPONSABILITAT
L'EMPRESA no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:
De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d'aquesta web o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts de la web o de tercers.

Dels eventuals danys i perjudicis als Clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l'organització o la localització dels continguts i / o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la web o un programa faciliti a l'Usuari.

Dels continguts d'aquelles pàgines a les que els clients o Usuaris puguin accedir des d'enllaços inclosos en la web, ja siguin autoritzats o no.

Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a L'EMPRESA mitjançant via contractual.

De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos en la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús d'Internet amb l'objecte d'evitar (i) l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s'organitzin a través de o entorn a la web i / o webs d'enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que pateixin els Clients o Usuaris particulars i / o col·lectius a conseqüència d'aquestes comunicacions i / o diàlegs.

L'EMPRESA no serà responsable en cap cas quan es produeixin:
Errors o retards en l'accés a l'Lloc Web per part de l'Client a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'EMPRESA.

Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis de el lloc web estiguin constantment operatius.
Dels errors o danys produïts a la pàgina web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'Client.

De la no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada pel Client per a l'enviament de la confirmació de la comanda. En tot cas, L'EMPRESA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l'Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, L'EMPRESA té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. L'EMPRESA es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els Clients i Usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que la formalització de qualsevol formulari existent a Lloc Web www.llibreriatecnica.com o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a l'EMPRESA perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporat a el fitxer, titularitat de l'EMPRESA, inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de dades.

Les dades dels Clients seran utilitzades per l'enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzi L'EMPRESA i per al lliurament dels compres.

Per la simple visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal ni queda obligat a facilitar-la. L'EMPRESA es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per als fins indicats. L'EMPRESA presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Correspon als Clients l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d'alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals el Client haurà d'accedir a www.llibreriatecnica.com, a l'apartat "El meu compte". Per cancel·lar el teu compte escriu un correu des del correu electrònic del teu compte a icomandes@llibrriatecnica.com amb l'assumpte "Cancel compte".

Per tant, el Client és responsable de la veracitat de les dades i L'EMPRESA no serà responsable de la seva inexactitud de les dades personals dels clients. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, L'EMPRESA ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.
 
NUL·LITAT
En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d'Ús sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions d'Ús.

L'EMPRESA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de l'EMPRESA o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

L'EMPRESA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals. Per això, L'EMPRESA recomana el Client llegir atentament cada vegada que accedeixi a la Web.

Clients i Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions d'Ús en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les condicions d'ús serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.
 
LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Les presents Condicions d'Ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions d'ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Sabadell, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

 
Botiga especialitzada en llibres de col·leccionista i d'ocasió . Llibreria Tècnica
SUBSCRIU-TE i rep les últimes novetats.
 
He llegit i accepto la Política de privacitat.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies